Teknologi (Bortom Sol)

Från Swebrick wiki

Version från den 7 oktober 2015 kl. 15.16 av Lingonfil (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Teknologi

Historia

Mänsklighetens historia har varit tätt sammankopplad med dess teknologiska utveckling. Till en början, under den gyllene åldern, fanns en ohämmad tro på teknologins kraft. Människan förlitade sig alltmer på Maskiner och Artificiell Intelligens (AI). Kraftfulla datorer vidareutvecklade terraformeringsteknologi och teknologi för framdrift i rymden. Slutligen blev maskinerna avancerade bortom människans kontroll. Övertron på teknologin ledde till kraschen som inledde den andra vågen av kolonisatörer. Denna gång utrustade med kraftfulla kommunikationsboxar och senare portaler som skulle spela en avgörande roll i mänsklighetens historia. Idag lever man med konsekvenserna av teknologins kraft som var mäktig nog att göra vår hemplanet och hela vårt solsystem obeboeligt.

Tekonlogi för rymdfärder

För att färdas i närheten av ljushastighet visade tidiga beräkningar att de energimängder som skulle krävas helt enkelt inte var uppnåliga. För att möjliggöra rymdresor så fokuserade man istället på olika tekniker för att förlänga människans förmåga till långa resor. Man nådde vissa framgångar inom Kryosömn, djupsömn etc. Tack vare kraftfull AI gjordes stora framsteg inom framdriftsteknologin och hastigheter i nära ljushastighet är idag vardag.

Terraformering

Terraformering innebär att man gör aktiva ingrepp i en planet för att sätta igång kedjereaktioner som ska leda till bildande av en atmosfär, vatten och andra nödvändigheter för att planeten ska kunna husera mänskligt liv.

Det första terrafomeringsprojektet människan företog sig var terraformeringen av Mars. Terraformeringen blev en strålande succé som föranledde åtskilliga ytterliggare terraformeringsprojekt inom och utanför Solsystemet. Terraformeringen av främmande planeter var startskottet för den första vågen av kolonisatörer som lämnande solsystemet.

Rymdportar

Rymdportar byggs i par och det som åker in i en port kommer ut ur portens tvilling. Detta möjliggör resor mellan stjärnsystem efter att man fraktat portarna till sina destinationer i underljusfart. Eftersom resor bara kan göras mellan de två portar som konstruerades tillsammans placeras flera portar i varje system. Vid längre resor behöver man ta sig till en annat port via underljusfart. Av säkerhetsskäl är portpar placerade långt från varandra. Ofta olika ändar av systemet. Portarna kräver också stora mängder energi så både portarna själva och reaktorerna som driver dem vaktas noga på båda sidor.

”Kommunikations-boxar”

Dessa möjliggör att data kan skickas omedelbart över enorma avstånd men bara de två boxarna som producerats tillsammans kan kommunicera. För att nå fler måste boxarna kopplas ihop med vanlig utrustning som kablar eller radiovågor. Boxarna är ohyggligt dyra och finns därför främst på planeter. De flesta rymdstationer har en men bara ett fåtal rymdskepp har någon. Det är då främst koloniskepp, stora scoutskepp (som undersöker andra stjärnsystem) och de största militärskeppen (som opererar i "fiendeland" och inte kan lita på den lokala infrastrukturen) som utrustas. Övriga rymdskepp får kommunicera med radio till närmaste port, station planet som har minst en box kopplad till nätet. Beroende på avstånd kan kommunikation ske omedelbart eller fördröjas med några timmar. Boxarna är också hyfsat stora, typ 3x3x3 m. Bandbredden är stor men det är också många som vill använda den så priset på ett abonnemang varierar beroende på hur mycket data man vill skicka.

Skeppsklasser

Ett rymdskepp kan vara allt ifrån en liten skyttel eller räddningskapsel till Samfundets största Hangarfartyg eller våra koloniskepp. Man har därför delat in skeppen i olika skeppsklasser baserat på storlek.

Relaterade länkar: