Samfundet (Bortom Sol)

Från Swebrick wiki

Version från den 7 oktober 2015 kl. 15.23 av Lingonfil (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Samfundet

Denna sida är bara påbörjad, du kan hjälpa Bortom Sol att fylla på den.

I efterdyningarna av Det stora kriget då Jorden och många av dess stater och kolonialstater gått under så började en ny samhällsstruktur ta form. Företag, transnationella organisationer, självständiga stater, städer, kolonier, industrier är alla starkt beroende av varandra för att fungera. Men efter Det stora kriget var den traditionella samhällskroppen borta och fram växte det som vi idag kommit att kalla Samfundet. Samfundet hålls ihop av de vitt skilda medlemmarnas ömsesidiga beroende av varandra.

Samfundet började som enskilda fördrag, avtal och allianser mellan enstaka parter, men med tiden växte detta till att bilda en hel väv av ömsesidiga förbindelser. På denna väv har sedan Samfundets medlemmar växt samman till en köttig massa. Samfundet är därför varken en stat, en organisation eller ett företag utan det är sammanslutning av många olika parter som idag utgör den gemensamma organismen vi kallar för Samfundet.

Samfundets maktstrukturer

Somliga liknar Samfundet vid en gigantisk myrstack som fungerar utan en centraliserad makt. Verkligheten är lite mer komplicerad än så finns och det finns inom Samfundet en brokig skara ledare, somliga demokratiskt valda, som alla besitter åtskillig makt. Men ingen besitter makten att styra över de andra makthavarna. Faktum är att Samfundet saknar själva den struktur som skulle krävas för att underställa Samfundets alla parter under en ledning. Det skulle inte gå att bygga upp en sådan struktur utan att samtidigt lösa upp den väv av avtal, fördrag och allianser som Samfundet uppstått ur.

Historikern Miles Herodian har beskrivit Samfundet på detta vis: "Samfundet har utvecklats till en självständig organism som förser sig själv med allt den behöver för att säkerställa sin överlevnad. Den styrs av medlemmarnas ömsesidiga behov av stabilitet och tillväxt. Det finns ett omättligt tillväxtbehov som vill sluka upp allt närliggande, men å andra sidan finns en lika stark motvilja mot att göra något som hotar stabiliteten kring Samfundet. Denna paradox mellan behovet av både krig och fred styr Samfundets agerande i närområdet och förklarar omvärldens ambivalenta inställning till Samfundet."

Samfundets militära makt består dels av dess obereoende flotta, dels av medlemmarnas egna styrkor (privata eller statliga) som alla är sammankopplade i väven av allianser. Över denna väv av allianser mellan Guvernörer, privata säkerhetsbolag, medborgargarden etc så rör sig den mäktiga flottan - en tyst men ständig påminnelse om att makten i slutändan alltid tillfaller den starkaste.

På grund av Samfundets grumliga struktur så har det blivit föremål för många konspirationsteorier. Envisast är ryktet att Samfundet styrs av en hemlig sammanslutning kallade Sols Sistfödda.

Samfundets anslutna system

Se stjärnkartan för en detaljerad bild.

Sirius (E)
Planeter: Primus, iDust och Octan
Epsilon Eridani (M)
Planeter: Caetus
Tau Ceti (G)
Planeter: Commodus Iota
Proteus (C)
Planeter: Proteus Prime
Epsilon Indi (I)
Planeter:
Sigma Draconis (H)
Planeter:
61 Cygni (K)
Planeter:
Altair (H)
Planeter:

Designkonventioner

Millitär

Rymdskepp: Mörkgrå stålstruktur med röda detaljer/paneler. Ljusgrå greebles.

Uniform: Star Wars Imperial Officers (973psqc02 / 973pb1067c01) med mörkröda armar. Svarta byxor.
Även 973pb1805c01 och liknande kan användas för lägre rang.

Soldater

Civil

Färgkombinationer för handel och forskning beror på respektive företag.
Delta-gruppen: Grå/mörkgrå med detaljer i lila och guld.
AnimaVega: Mörkgrå och vit med detaljer i lime.
Siriusrederierna: Vit och orange.


Samfundets övriga organisationers färger är ännu inte bestämda, var med och tyck till!

Relaterade länkar: