Religioner och sällskap (Bortom Sol)

Från Swebrick wiki

Version från den 29 september 2015 kl. 16.59 av Lingonfil (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Entropins beskyddare
Entropin är lagen om tillståndet mellan energi och materia. Entropins beskyddare hävdar att människan genom att uppfinna portalerna har bringat obalans till entropin. Deras enda mål är att nå balans igen. Deras attacker riktar sig främst mot Portalerna och deras energitillförsel. Hittills har de inte lyckats så bra.

Hjärnans Riddare
Hjärnans riddare har som mål att undvika att robotar får någon makt igen. De pekar på historien och de problem som uppkom vid A.I.-ålderns slut. De har en tydlig teoretisk uppdelning, maskiner som inte tänker är säkra och användbara men maskiner som tänker är robotar och ska förstöras. Hur avancerad en maskin kan bli innan den klassas som robot är inte alltid lika tydligt i praktiken och vissa grupper av Hjärnans riddare kan anse en viss maskin ok medan en annan grupp kan attackera den.
Teknik som kopplar in i hjärnan anses omvandla människor till robotar och måste därför utrotas. Ett exempel vore någon form av hårddisk som kopplas till hjärnan och fungerar som extra minne. Det vore dock helt ok att byta ut sin underarm mot en plasmakanon.
Det tillhör inte deras målbeskrivning men många av Hjärnans riddare anser att användande av droger som påverkar hjärnan gör en knappt bättre än en robot och därigenom berättigad att utrota.
Det finns många som håller med om deras övergripande mål men som inte går med eftersom de är en väldigt militant och aggressiv grupp som ofta kallas för terroristorganisation.

Sols Sistfödda
Inte mycket information finns om denna organisation. Det mesta är baserat på rykten.

Organisationen utgörs av en grupp av de rikaste och mest inflytelserika personerna från Sol. Vissa av dem var med på de första koloniskeppen och har sedan dess sett till att alltid vara med på antingen något av de andra koloniskeppen, transportskepp eller andra skepp som befinner sig i ljusfart. På detta sätt undviker de åldrande genom att tiden går långsammare när man närmar sig ljusets hastighet.

På förutbestämda datum går skeppen ur ljusfart för att Sols Sistfödda ska kunna ha sina rådslag. Där bestämmer de vilka företag de ska satsa pengar på, vilken sida de ska befinna sig på i olika konflikter, vilka krig de ska stödja, osv. Ofta vet inte den större delen av besättningen på skeppen om att detta sker. De schemalagda stoppen kan vara maskerade som rutinkontroller i besättningens kalender.

Sols Sistfödda är beroende av sina undersåtar Sols Söner som samlar in all information åt dem och förbereder nya skepp osv. Sols Söner består själva av rika och inflytelserika personer och inte alla av dem vet att deras arbete i stor del betalas av och utförs för Sols Sistfödda. De är närmast fanatiskt dedikerade sitt arbete.

Målet för Sols Sistfödda är att ständigt befinna sig i ljusfart och på så sätt förlänga sina liv och styra över mänskligheten i tusentals år. De hoppas att framtida teknologi kommer skänka dem evigt liv och att de därmed kommer vara de sista människorna kvar.

Lite är känt om sammansättningen i gruppen men man kan gå tillbaka i journaler och loggar och eventuellt hitta bevis för att 10-15 personer som skulle kunna vara de styrande i organisationen.

De har ingen koppling till krigsmakten Sol, då de förmodligen bildades innan kriget.