Religioner och sällskap (Bortom Sol)

Från Swebrick wiki

(Omdirigerad från Religioner och sällskap)
Hoppa till: navigering, sök

Religioner och sällskap

Människosläktets förgrenande till andra platser i Universum ledde till en omfattande sekularisering av hela mänskligheten.

De religiösa samfund som levt kvar till modern ålder marginaliserades och förlorande den samhällsbärande ställning de innehavt tidigare i mänsklighetens historia. Kvar var en brokig skara av sekter, hemliga sällskap och politiska falanger.

Vetenskapskyrkan

Vetenskapskyrkan lockade enorma skaror människor som lämnade världsreligionerna när mänskligheten påbörjade sin utvandring bortom Sol. Den har haft enorm påverkan på samhälle och lagstiftning, men hade lite att erbjuda den enskilde medlemmen. Har fortfarande ett stort medlemsantal, men saknar tillbedjare och är idag en papperskonstruktion utan verkligt inflytande på människor och samhälle.

Alishla

Alishla var en gång en världsreligion med rötter från de allra första abrahamitiska religionerna från Jorden. Men korrupta religiösa ledare som skodde sig på massorna och urholkade lärorna tillsammans med den allmänna sekulariseringen ledde till den punkt då hela religionen imploderade. Den enda kvarlevande falangen av Alishla slöt sig inåt, förkastade sin historia och predikar icke-våld och renlärighet. De dyrkar sina prästinnor som de vore halvgudar. Följarna lever isolerat i fattigdom utan moderna hjälpmedel.

Lärjungar av apokalypsens femte ryttare (den femte ryttaren)

De hänvisar till uppenbarelsebokens kapitel om de fyra ryttarna. De predikar om en femte ryttare (Soldaten) som de hävdar har kommit för att slutföra apokalypsen som de fyra första ryttarna inte lyckades åstadkomma. De hävdar att det inte var meningen att människan skulle överleva jordens undergång. De har nu åtagit sig att slutföra jobbet. De sprider död omkring sig. De arbetar i det fördolda. Men när de slår till så har de planerat länge och deras mål är döda så många människor som möjligt. Ibland nöjer de sig med att bara kastrera folk. Så att de inte kan föröka sig. När alla människor är utrotade ska frälsaren återkomma.

Sols sistfödda

Det ryktas om att en grupp av de rikaste och mest inflytelserika personerna från Sol artificiellt hållit sig vid liv och behållit sin makt över stora samhällsstrukturer. Ryktet säger att de lever i skepp som är i konstant rörelse. De ska ha som mål att upprätta "ett styre som ska bestå i tusen år" - bokstavligen!

Sols Söner

Sols söner är en hemlig sammanslutning av inflytelserika personer lojala mot Sols sistfödda. De dyrkar Sols sistfödda som om de vore halvgudar med förhoppningen att själva en dag upphöjas till tusenårigt liv.

Entropins beskyddare

Entropin är lagen om tillståndet mellan energi och materia. Entropins beskyddare hävdar att människan genom att uppfinna portalerna har bringat obalans till entropin. Deras enda mål är att nå balans igen. Deras attacker riktar sig främst mot Portalerna och deras energitillförsel. Hittills har de inte lyckats så bra.