Modern Historia (Bortom Sol)

Från Swebrick wiki

Hoppa till: navigering, sök

Modern Historia ca 20 f.J. och framåt

Den moderna historian brukar räknas från år 0 och framåt, efter att det stora kriget har kulminerat i en katastrof som utplånat hela solsytem. De följande decenniet kommer bli en svår tid. 100-tals miljoner flyktingar har lämnat Sol men de begränsade resurserna på kolonierna kan inte ta hand om sådana antal. Miljontals svälter ihjäl på skeppen medan de försöker hitta någon som kan ta emot dem. I och med Jordens förstörelse tappade man den kommunikation som gick via Jorden och även nätverket av Rymdportar är nu kraftigt begränsat när navet försvunnit. Alla de kolonierna som inte hade fått portar än och bara hade kommunikation via jorden, är nu helt isolerade från de inre kolonierna som har tillräckligt med boxar för att upprätthålla ett eget kommunikationsnätverk. Många kolonier bland de inre är transportmässigt avskurna från omvärlden. De har däremot nått en teknologisk nivå där de kan återupprätta nätverket av rymdportar. Återuppbyggnaden går långsamt och försvåras av överblivna Soltrupper som anfaller mer eller mindre organiserat.
[Följande stycke är omdiskuterat och har låsts av Samfundets granskningsnämnd.]
Men det fanns ljus i mörkret. Sirius började redan några år efter kriget arbeta för ett gemensamt styre mellan kolonierna och de första fröna till Samfundet såddes. Det största hindret var Altair som själva ville ta över syret efter Sol. Procyon å andra sidan ville att alla kolonier skulle vara självstyrande. Sirius fick jobba hårt för att ena de olika åsikterna vilket var extra svårt då många system isolerats på grund av kriget. Allteftersom nya portar kom fram och band ihop de splittrade systemen gick fler och fler kolonier med i det som skulle bli Samfundet. Men även Altair spred sitt inflytande och fick fler anhängare. Procyon fick däremot inga anhängare.

Portarna 20 år efter kriget.

Samfundet bildas

När Delta-4 porten kom fram och förband Epsilon Indi med Tau Ceti kunde helt fredliga förhandlingar mellan Sirius och Altair äga rum ansikte mot ansikte. Både Altair och Procyon kom till insikt att det var bäst för alla att ingå i Samfundet. Efter några små justeringar i grundlagarna och beskrivningarna av Samfundets roll kunde samtliga system med portaler skriva på samfundsavtalet år 28 p7 e.J. (efter Jorden).
[slut på stycke]

Nu när alla inre kolonier enats kunde arbetet med att ta kontakt med de yttre kolonierna påbörjas. Många av dessa hade aldrig tidigare haft kontakt med några andra än Jorden. Bland de yttre kolonierna fanns en utbredd misstro mot Samfundet. Det var ju trots allt Samfundets grundare - de inre kolonierna - som hade utplånat Jorden. Även inom Samfundet fanns en utbredd misstro mot de yttre kolonierna. Man sade att de bestod av lycksökare och utstötta som man inte borde beblanda sig med. Andra påtalade för att just isolering var det som hade lett fram till Det stora kriget och att man därför måste etablera kontakt med alla kolonier och på ett eller annat vis ansluta dem till samfundet.

Påbörjad kontakt med de yttre kolonierna.

Många av rymdportarna som ska skickas ut till de yttre kolonierna är redan klara. De har bara inväntat politisk enighet och beslut. Ca 10 år efter Samfundets uppkomst får man kontakt med den första kolonin. Snart når ytterligare portaler fram till andra kolonier och det läggs till ett nytt system ungefär vartannat år.
Det första systemet kan ha varit 70 Ophichi som kan ha gått med Samfundet, mer eller mindre frivilligt. Nästa kan ha varit Argo eller HJ 5173. Denna motsätter sig samfundet och en belägring uppstår. Kanske ännu mer. Hur mycket krig/slag vill vi ha i närtid? I vilket fall har det nog tystats ner i Samfundet.
Procyon systemet bryter här avtalet med samfundet och går istället med de laglösa kolonierna. Anledningen sägs vara oenighet angående hur kolonierna rekryterades in i Samfundet. År 45 e.J. har flera av (Bortom Sol) trots allt vägrat att foga sig till Samfundet och med stöd från Procyon, utropat sig självständiga och kallar sig De fria kolonierna. Medan somliga ännu inte har brutits från sin isolering.

Nutid är år 48 e.J. om någon är missnöjd med datumen eller något annat kan det diskuteras i historietråden.
Nutid spelar inte alltför stor roll eftersom man kan bygga historia från tidigare men man kan inte bygga i framtiden.

Kartan i nutid.

Tidslinje

Denna period omfattar ungefär 20 år före kriget och framåt. Händelser behöver en viss historisk tyngd för att tas med här. Valkyrias inbördeskrig platsar men inte att Liiz rymmer hemifrån. Det räcker med en kort beskrivning med länk till den riktiga sidan för händelsen. De år där det händer mycket, som 48 och framåt, kommer troligen få egna sidor där mindre händelser kan listas

-20 till -10

-10 till 0

Det stora kriget

 • Sol anfaller 61 Cygni
 • Sol lämnar Centauri systemen och förstör porten
 • Centauris flotta slår tillbaka
 • Den sista porten till Jorden förstörs.

0 till 10

År 7

10 till 20

År 15

År 19

20 till 30

År 24

 • Porten Delta4 från Tau Ceti kommer fram till Epsilon Indi.
 • Samfundet och Alliansen kan nu färdas mellan varandra.

År 28

 • p7.23 - Samfundsavtalet skrivs på.
 • Flera viktiga beslut tas. Bland annat planeras portrutter som kommer ligga i decennier.
 • Portar börjar skickas till de yttre kolonierna.

30 till 40

År ~39

 • Porten Epsilon2 från Altair kommer fram till 70 Ophiuchi.

40 till 50

År ~41

 • Porten Epsilon3 kommer fram.
 • Oroligheter i Eta Cassiopeiae som eskalerar till inbördeskrig

År ~43

År 44

 • Porten Epsilon1 från Procyon kommer fram till Gliese 570.

År ~45

 • Porten Epsilon5 kommer fram.

År ~47

 • Porten Epsilon6 kommer fram.

År 48

 • p6 - Guldrush på en nyfunnen asteroid i HJ 5173 Systemet.
 • p7 - En sjukdom bryter ut på Primus och Hera.

50 till 60

Relaterade länkarWarning: is_executable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/bin/php) is not within the allowed path(s): (/storage/content/69/176569/swebrick.se/:/storage/configuration/wrappers/69/176569/swebrick.se/:/tmp/) in /storage/content/69/176569/swebrick.se/public_html/wiki/includes/Wiki.php on line 655