Det stora kriget (Bortom Sol)

Från Swebrick wiki

Hoppa till: navigering, sök

Det stora kriget

Inom kort framträder två allianser med Koalitionen Sol bestående av Jorden, Mars och andra nära affilierade kolonier på den ena sidan och kolonier från Alfa Centauri, 61 Cygni och ett flertal mindre kolonier, ofta benämda Cygni-Centauri strider på den andra sidan.

Det är det första storskaliga konflikt som utkämpas huvudsakligen i rymden. Början av kriget ser massiva bataljer med största slagskeppen, scener som aldrig tidigare skådats. Allt eftersom konflikten fördjupas och fler kolonier ansluter sig utökas konfliktens spännvidd.

Under mittenskedet av konflikten så hade den dåvarande militära taktiken med stora slagskepp med massiv eldkraft förlorat effektivitet. Cygni-Centauri:s styrkor har övergått till mindre skepp som konstant anfaller och sedan retirerar. Cygni-Centauri utnyttjar de enorma avstånd som konflikten nu spänner över till att ständigt omgruppera sina styrkor och attackera från oväntade positioner. Följden blev att Sol:s överlägsna styrkor tunnas ut och att de intekan dra nytta av sin överlägsna numerär och eldkraft. Trots en större flotta har Sol svårt att utdela det avgörande slaget. Med tiden förfinades Cygni-Centauri:s taktik och Sol upplever stegrande förluster, och allt glesare mellan sina segrar.

Porten till Centaruri förstörs

Sol skiftar strategi. För att samla sina krafter tar de det kontroversiella beslutet att dra tillbaka alla skepp från Alfa Centauri och förstöra porten på Jordsidan.

Med stora trupperna frigjorda och med "ryggen fri" inleds en stark markoffensiv mot de övriga mindre kolonierna. Man förväntar sig en snabb vinst men kolonierna har haft år av förberedelser och har djupt ingrävda försvarslinjer. Striderna utvecklar sig till ett utnötningskrig. Förstörelsen på kolonierna blir enorm. 61 Cygni drabbas hårt. Även Proteus med flera rika asteroidbälten och kapacitet till rymdskeppsproduktion blir hårt ansatt. Sols överlägsna resurser ser ut att tillslut vinna kriget åt Sol, trots tappra försök att angripa Sols förnödenhetslinjer.

Centauri vänder händelseförloppet

Under tiden har Centauris förflyttat hela sin samlade flotta till jorden och lyckas att helt och hållet undgå upptäckt. De har transporterats dit med hjälp av konventionell rymddrift. Sol blir överrumplade men drar hastigt tillbaka samtliga sina skepp via portalerna för att försvara moderplaneten. Sol har under hela kriget sökt efter det stora slaget som ska vinna dem kriget. Plötsligt så syker nu fienden upp på deras tröskel. Men de skulle aldrig ha kunnat ana vad utkomsten skulle bli. Striderna som utbryter blir massiva, Centauris styrkor är avsevärt svagare men använder sig av alla till bus stående medel för att åsamka så stor skada som möjligt, inklusive att attackera civila mål. Centauris angrepp börjar med och mer likna ett självmordsuppdrag.

Under ledning av Amiral Vanja Tannhäuser stred sedan Cenatauris styrkor ned till sista man.

Under slutstriderna attackerar Centauri som en sista utväg portarna för att skära av Sol från kolonierna. I samband med attackerna mot portarna frigörs enorma mängder energi och strålning som sakta kommer att mer eller mindre totalförstöra förutsättningarna för bosättningar på jorden och kringliggande planeter.

Kriget förklarades som slut då den sista porten till Sol förstördes kl 14:00 CET den 11:e Juni 2XX4. Senare kom denna tidpunkt att anges som starten för år 0 PS (Post Sol) i den Jordiska kalendern.

Portarna efter kriget.

Efter slutet

Miljontals människor lyckas fly från jorden, mars och andra närliggande bosättningar. Hela solsystemet överges pga av den extremt höga strålning som äter upp alla chanser till fortsatt liv. Men åtskilliga lämnas kvar till sitt öde då det inte finns ens i närheten tillräckligt många skepp att fly med. Särsklit inte när portarna har förstörts och resorna tar många år istället för timmar.

Relaterade länkar