CB Aetheria

Från Swebrick wiki

Hoppa till: navigering, sök

Kort Information om detta Community Build (CB)


Allmänt

Aetheria är ett fantasy-CB där vi tillsammans bygger ut världen. Meningen med CBt är att det ska vara lätt för nya medlemmar att komma igång. Men det skall ändå finnas större utmaningar för mer erfarna byggare. Alla bygger sina moduler (öar) i olika storlekar och form, sedan kopplas de ihop med hängbroar. Det ska vara möjligt att bygga ihop en display av olika moduler utan stora krav på att alla medlemmar/samma medlemmar måste vara med varje gång CBt ska ställas ut.

Forumtråd

I Aetherias forumtråd kan du läsa om tidigare diskussioner om Aetheria samt diskutera framtida idéer och byggen. http://www.swebrick.se/index.php?topic=9286.msg177345#msg177345}

Ansvariga

Zilmrud & Lordflinstone är ansvariga för CB:t i skrivande stund.

o0ger, Myko & Sollan skapade CB:t 2015.

Historien om Aetheria


Den stora splittringen

Utspridda i evigheten ligger små lösryckta delar av den gamla världen utspridda. De lärda har berättat att världen rämnade och den forna landmassan splittrades och stora delar av världens forna civilisationer gick under. Dessa splittrade delar av världen kallas öar, och ingen vet hur många öar som finns eller hur stor världen egentligen är. De lärda kommer ständigt med nya beräkningar, men det är tydligt att de inte heller vet.

Sommar och Vinter

Den kända världen delas upp i två delar utifrån dess klimat – Sommaren och Vintern. I Sommaren är det konstant vår/sommar och det är ständigt frodigt, bördigt och spirande. Här lever den stora majoriteten av befolkningen i Aetheria.

I Vintern är världen kall och full av snö och is. Landskapen är karga och levnadsförhållandena är svåra. Dock finns det stora fyndigheter av Kristallen Aethernit i dessa delar av världen och många söker lyckan med att utvinna dessa dyrbara kristaller ur berggrunden.

Aethern

De delar av den gamla världen (öarna) som finns kvar verkar sväva fritt i ett evighetens hav av ett medium som de lärda kallar "Aether". Vad som finns i och under denna dimma är det ingen som vet. De få invånare som har vågat sig ner i Aetherns djup har aldrig kommit tillbaks. Hos invånarna i Aetheria så har Aethern och dess outforskade djup en stark spirituell betydelse och sägs vara sammankopplat med andevärlden.

Aethernit

I världen och dess flytande öar finns den blåa kristallen Aethernit. Kristallerna finns bundna i berg runt om i Aetheria. Efter att ha brutit dessa kristaller ur berggrunden i öarna har man upptäckt att kristallerna är mycket lätta och att de svävar ovanpå Aethern. Man har länge experimenterat med dessa kristaller och har upptäckt att de är dessa kristaller som håller världens alla splittrade delar flytande på Aethern.

Kristallerna förekommer i berggrunden och utvinns av invånarna av olika skäl. Aetheriniten är mycket värdefulla för Aetherias invånare är en viktig handelsvara. Aetherniten är en mycket potent energikälla och kan ge en mycket kraftig värmeutveckling. Dock har invånarna ej kunnat tänja dessa krafter tillräckligt för att använda sig av Aetherniten i dess rena form.

Aetherniten påverkar växtliv och djurliv i Aetheria och kristallen anses vara magiska. Om växtlighet och djurliv utsätts för Aethernitens krafter kan de ge kraft och liv till dessa. Detta har även medfört en del mutationer och förändringar hos växtligheten. T.ex. kan växter leva och frodas i vinterns kyla om de har direktkontakt med Aethernit i berggrunden. Aetherniten och de växter och djur som har påverkats av den anses av invånarna som magiska och dessa magiska egenskaper undersöks hela tiden. Man har funnit att löv och växtdelar från denna växtlighet har läkande krafter och används av helare. Virke från träd som påverkats av Aeterniten används även som ett bränsle i t.ex. ångmaskiner då de innehåller mer energi än vanligt virke och kol.

Aetherias befolkning

Världen befolkas av ett antal olika folkslag som blev kvar efter att världen splittrades. Allt eftersom att öarna har fösts ihop med andra öar, ibland av strömmar i Aethern och ibland av folken själva, har olika folkslag kommit varandra närmare. Kulturer och folkslag från olika delar av den forna världen har därför blandats ihop med varandra och lever nu tillsammans sida vid sida. Invånarna är till stor del spirituella och ägnar sig i övrigt mest åt handel, jordbruk och jakt. Det ryktas om lycksökare som ger sig iväg på långa äventyrliga resor i jakt på nya stora fyndigheter av Aethernit. Som en följd av detta har folk bosatt sig även i de kalla delarna av Aetheria, även kallat Vintern.

De kunnigaste och visaste av invånarna väljs in i ett råd som kallas "De Lärda". De Lärda fördjupar sig i Aethernit och dess lämplighet, Aethern och vad som finns i den, om samspelet med Ichtyoider.

Djurliv och Ichtyoider

Alla större djur ifrån den forna världen försvann då världen rämnade. Och många av de djurarter som överlevde världens splittring överlevde inte länge på de små öarna. Fåglar och insekter klarar sig bra men även vissa små däggdjur och reptiler lever i det vilda. Och upp ur Aetherns djup dök även en ny art upp. De majestätiska och gåtfulla Ichtyoiderna som nu lever i symbios med folket. Många Ichtyoider har låtit sig tämjas av folket och används för transporter mellan öarna. Men man vet egentligen ej vad Ichtyoiderna får ut av att leva nära öarna och så nära folket. Undersökning av lämningar från Ichtyoider pekar även på att de har stora ansamlingar av Aehternit i skelettet. De Lärde spekulerar om att mycket av de kristaller man hittat är uråldriga rester av Ichtyoider.

Transporter

Man har på senare tid upptäckt ångans kraft och man har skapat mekaniska anordningar som kan drivas av ånga. Detta har gjort att man nu kan bygga luftskepp, luftballonger och farkoster av olika slag där man använder Aethernit och Aether som lyftkraft och ångmaskiner som drivkraft. I och med dessa uppfinningar kan man nu förflytta sig längre från sina öar och därmed utforska världen. Det har även blivit enklare samla in drivande öar som kan kopplas ihop för att skapa större byar och mindre samhällen. En ny civilisation är på väg att växa till.

Framtiden

Lång tid har passerat sedan världen splittrades. Folket har börjat vänja sig vid livet bland öarna. Det ryktas även om att vissa av de lärda har börjat experimentera med Aethernit för att försöka finna svaret på gåtan om hur världen splittrades. Eller var det kanske de lärde som orsakade splittringen? Vad finns bortom horisonten? Vart tar världen slut? Folket har börjat fundera. Många är nyfikna på vad som finns runtomkring i Aetheria. En kollektiv oro och upptäckarglädje sprider sig i världen.

Välkommen du också till att utforska Aetheria!


Riktlinjer för att bygga


Allmänt

Aetheria befinner sig i en förindustriell tid. Det är inte medeltid, utan snarare 1700- 1800-tal. Världen "gick sönder" för några generationer sedan men folk håller fortfarande på och återhämtar sig. De flesta ägnar sig åt produktion av olika varor och handel med dessa.

Här är några enkla riktlinjer:

 • Aetheria är en fredlig värld. Inga arméer eller soldater. Kanske en och annan jägare.
 • I huvudsak tar man sig mellan öar i enkla luftskepp och ballonger. Nya framsteg i ångmaskineri har lett till att även andra enkla flygfarkoster har kunnat tillverkas. Även Ichtyoider används som transportmedel av dem som har lyckats tämja dem.
 • Invånarna i Aetheria är andlinga/spirituella. Detta är starkt kopplat till Aethern. ”De Lärda” är invånare som sägs ha en andlig koppling till Aethern. De kan liknas magiker eller alkemister.


Öar

Aetheria består av ett antal svävande "öar". Öarna är stycken av den forna världen, som förbinds med hängbroar. Styckena kan vara från olika delar av världen. Det finns inget krav på att de ska se likadana ut. När du bygger en ö kan du tänka på det här:

 • Öarna bör vara organiskt formade och asymmetriska.
 • Öarna står på ben som är runt 6 bricks höga. Benen bör vara svarta. Oftast ställs Öarna på svarta dukar vid utställningen. Detta gör så att benen kamoufleras något.
 • Sommar Öarna bör vara fyllda av växtlighet, vara frodiga och levande. Följande färgschema kan användas:
  • Brunt - Jord eller trä
  • Tan eller dark tan - Sand / sandsten
  • Grönt – Gräs, löv och växtlighet
  • Blått - Vatten
  • Trans-Clear & Trans-Blue - Vatten
  • Trans Blue – Aethernit
  • Grått - Sten
 • Vinter Öarna har mer inslag av snö och is och kan därför vara både mjukare och kantigare i formerna. Lämpliga färger som kan användas är grått (välj själv vilken sort), vitt och blått. Även transparenta bitar i klar eller i blåare toner. Dock bör förslagen på färger ej vara begränsande utan mer rådgörande. Använd er fantasi.
 • Öarna kan byggas i valfri storlek. Om man bygger för smått bör man tänka på stabiliteten.
 • Bygg en markerad stig eller väg som sammanbinder "Anslutningspunkterna".
 • Varje Ö bör ha 2 eller fler anslutningspunkter för broar. Gärna fler än 3 anslutningspunkter då detta underlättar då de ska kopplas samman.
 • Man bör komplettera sin Ö/sina Öar med små enklare Öar med flera anslutningspunkter. Dessa Öar behöver ej ha mycket innehåll då de ska användas som transportleder och kopplingspunkter för att enklare få ihop öarna vid utställning.
 • Mindre fristående Öar utan anslutningspunkter är bra att för att fylla ut mellanrum och ytterkanterna vid utställningarna. Dessa Öar kan med fördel utföras med t.ex. trans-clear ben för att skapa en tydligare svävande effekt.


Större öar

Som en uppgradering av CBt så kan erfarna byggare ge sig på att bygga enstaka större öar. Detta för att främja mer ingående samarbete mellan deltagare och mer planering och bitinnehåll, om man vill ha det så. Dessa kan t.ex. byggas som moduler som kopplas ihop, t.ex. Moduverse eller liknande. Ingen standard är framtagen för detta. Bygget beror helt på vad de iblandade i den aktuella Ön tycker är lämpligast. I skrivande stund har det startats en större ö för att prova. Dock ej av flera byggare på samma ö.

Broar

För att koppla ihop öar med varandra bygger vi hängbroar. Alla medlemmar bör minst 3 st broar eller och minst en bro per anslutningspunkt på sina byggen. Detta för att kunna koppla ihop sig med andra öar vid utställning. Det kan göras på olika sätt. Men det är viktigt att majoriteten av broarna är flexibla då detta behövs för att få ihop öarna på utställningar. Enstaka styva broar kan gå bra om man har förberett två olika öar för den sortens anslutning.

Här är exempel på hur de flesta broar är byggda:

Bro 1
Bro 2

Minifigurer

Invånarna i Aetheria är s.k. Gulisar. D.v.s. med gula huvuden och händer. Vad det gäller kläder så bör man betänka att det är delar av hela världen som är representerade då olika kulturer har smält samman. Utgår man från att detta utspelar sig i mitten av 1800-talet så kan man anta att det är skiftande klädsel. Så kläderna kan skifta från kostymer till färgade tygstycken. Men troligtvis har kulturen utjämnats och homogeniserats något i Aetheria nu eftersom kulturerna har blandats upp så mycket. Kläder som kan förekomma är t.ex. kostymer, uniformer, kaftan, tygstycken, kavaj, jackor, rockar, klänningar osv.

Itchtyoider

De är stora fiskliknande varelser. De svävar fram nästan tyngdlöst i Aethern. Förmodligen föds de och lever långt ner i Aetherns djup. Långt där nere i den eviga dimman. De påminner mest om en korsning av en fisk, orm och fågel. De kan fångas in och tämjas av befolkningen. Deras ursprung och agenda är höljd i dunkel. Vi kan inte tyda deras språk.

 • De har inte ben, bara fenor(vingar)
 • De sprutar inte eld, de är inte drakar
 • De liknar fiskar/valar
 • De är ganska färgglada (låt fantasin leka!)
 • De landar inte, deras naturliga medium är Aethern.


Utställningar


Att tänka på inför utställningar

Om inte ansvariga för CBt kan medverka vid en utställning så bör en representant utses för utställningen. Detta för att koordinera de olika Öarna på plats. Detta CB är relativt lätt att koordinera inför utställningar samt på plats på utställningarna. Ibland kan det vara nödvändigt att planera i förväg om t.ex. antal bord måste anmälas i förtid. Annars så är öarna ganska flexibla. Dock är det viktigt att tänka på att alla har med sig fler broar än de behöver mellan sina egna öar.

Lista över byggen och deltagare på utställningar

Medverkande i CBt kan lägga in sina byggen i följande Spreadsheet: Aetheria - Aktiva Medlemmar och byggen

Om man är ny medlem i CBt så ska man skicka ett meddelande med sin maildress till Zilmrud så att man kan få behörighet att ändra i listan.


Tidigare utställningar

2016
 • Halmstad Stadsbibliotek- 26-28/2 2016. Swebricks årliga utställning
 • Kista Bibliotek – 28/5 2016. Hufvudstaden, Publik utställning
 • Örebro Conventum – 7-10/7 2016. Klossfestivalen


Kommande utställningar

2017
 • Fantastiska Klossar, Uppsala UKK - 18-19/2 2017. Publik utställning
 • Flygvapenmuseum i Linköping – 17-19/3 2017. Swebricks årliga utställning
 • Klossfestivalen - Örebro Conventum – XX-XX/7 2017. (EJ FASTSTÄLLT)


Deltagare


Uppdaterat 2016-11-20 Detta är deltagare som är med i detta Community Build. D.v.s. de som har byggen eller har tänkt att bygga i CB:t:

 • o0ger
 • Myko
 • Lordflintstone
 • Zilmrud
 • Illuwatar
 • Odidoma
 • Mechamike
 • Dalle
 • Wolcker
 • Etzel
 • Gideon
 • Drdoddo
 • SvanteOlof
 • Colonel
 • Misa


Länkar


CB:ts Flickr sida

På Flickr finns en Atheria grupp där deltagarna kan få ladda upp sina verk. Vi laddar även upp bilder från olika utställningar o.dyl.

https://www.flickr.com/groups/aetheria/

Deltagares byggen på nätet

Här kan deltagare dela länkar till sina byggen som de har lagt upp på nätet.
https://www.flickr.com/photos/124068149@N02/albums

https://www.flickr.com/photos/136715026@N08/albums/72157668879161715

Inspiration vid framtagandet av Aetheria

Här delas några länkar på byggen som har varit inspiration till CBt.

https://www.flickr.com/photos/legohaulic/15002602434

https://www.flickr.com/photos/124546590@N03/sets/

https://www.flickr.com/photos/124546590@N03/19469746464

https://www.flickr.com/photos/davidhensel/

http://www.therockrestaurantzanzibar.com/gallery/